Informatie

Informatie

Agem staat garant voor het beheer van een honderdtal residenties, vakantieparken en garagecomplexen met doorgaans tevreden mede-eigenaars en bewoners. De kwaliteit van het beheer van gebouwen staat bij AGEM dan ook hoog in het vaandel geschreven!

Bij het uitvoeren van zijn taken wordt de syndicus beoordeeld op zijn bereikbaarheid en snelheid bij het oplossen van problemen. Wat betreft bereikbaarheid en snelheid garandeert AGEM u een uitstekende dienstverlening:

 • Professionaliteit en deskundigheid

  • De dienst syndicus is ondergebracht in een afzonderlijke vennootschap, de B.V.B.A. AGEM VASTGOEDBEHEERDERS, met gespecialiseerde medewerkers met als uitsluitende taak het beheer van gebouwen. Zaakvoerder van AGEM VASTGOEDBEHEERDERS is Jan JASSOGNE, erkend vastgoedmakelaar BIV 201.732, met meer dan 25 jaar ervaring als bouwkundige, syndicus en vastgoedmakelaar;

  • De zaakvoerder kan rekenen op een ervaren team bestaande uit verschillende dossierbeheerders, boekhouders, een bouwkundig ingenieur, een vertaler en door diverse medewerkers die elk in hun vakgebied borg staan voor een uitstekende dienstverlening;

  • Naast de ruime beroepsbekwaamheid op boekhouding, juridisch en bouwkundig gebied beschikt AGEM over een jarenlange ervaring in het beheren van gebouwen. AGEM is syndicus van residenties in Blankenberge, Bredene, Brugge, De Haan, Gistel, Lombardsijde, Oedelem, Oostduinkerke, Oostende, Oostkamp, Middelkerke, Nieuwpoort en Westende. Meerdere van deze residenties beheert AGEM sinds meer dan 15 jaar of sinds hun oprichting;

 • Bereikbaarheid van uw syndicus

  • Het kantoor in Middelkerke is elke dag open, ook op zon- en feestdagen, met uitzondering van Kerstdag en Nieuwjaar. De syndicus is aldus elke dag bereikbaar. Na de kantooruren is de syndicus bereikbaar via GSM;
  • Telkens dit nodig is komt een van de AGEM-medewerkers langs in de residentie om ter plaatse de problemen te bespreken en op te lossen;
 • Dienstverlening

  Naast het uitvoeren van de in artikel 577 - 8 §4 van de wet van 2 juni 2010 voorziene wettelijke opdrachten bestaat de dienstverlening voornamelijk uit (onderstaande opsomming is beperkt tot de belangrijkste punten):

  • dagelijks bijhouden van de boekhouding;
  • bijwonen en opmaken notulen Raad van Beheer;
  • oproepen, voorbereiden en notuleren van de beslissingen van de Algemene Vergadering;
  • briefwisseling en contacten met de mede-eigenaars;
  • ...
 • Het ereloon van de syndicus

  Zoals gebruikelijk vragen wij voor het uitvoeren van onze gewone opdracht als syndicus een forfaitaire vergoeding rekening houdend met het aantal appartementen. Omdat onze vennootschap ervoor geopteerd heeft om geen BTW in rekening te brengen dient ons ereloon niet verhoogd met BTW.

 • Toelichting

  Uiteraard is AGEM erkend als Vastgoedmakelaar BIV. Sinds het Koninklijk Besluit van 6 september 1993 is het beroep van syndicus bij wet geregeld en moet iedereen die het beroep van syndicus uitoefent ingeschreven zijn op het tableau van het BIV (Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars).

  De wet van 2 juni 2010 heeft de hele wetgeving op mede-eigendom (appartementsgebouwen) in die mate gewijzigd dat alleen een ervaren beroepssyndicus de nieuwe wet met kennis van zaken en in het belang van de mede-eigenaars juist kan toepassen zodat u er alle belang bij heeft een beroep te doen op een ervaren en goed georganiseerde syndicus.